Florida East Coast Travels - jimsislandphotography
Miamim FL

Miamim FL

A view of downtown Miami from the Rickenbacker Causeway.

2009FloridaEast CoastMiami